Почистване на апартаменти след смърт

Ако сте се окажете в ситуация, в която за обикновен човек е трудно да бъде в стаята, където е бил сериозно болно, или починалото лице, когато има непоносима миризма или в тази територия са живели наематели в неравностойно положение. И всичко, което трябва да се направи, за да се измие и да се направи  почистване и дезинфекция.

Свържете се с нас и ще Ви помогнем.

 

Предлагаме услуги:

  • Почистване след смърт;
  • Почистване на апартаменти след тежко болни, алкохолици, наркомани;
  • Дезинфекция и дезодориране на помещения;
  • Сортиране на неща, документи, ценности.

Прехвърлете твърдата и неприятна работа на специалисти – така ще спестите не само вашето време и сила, но и вашето здраве.

Според «Независима асоциация на санитарните лекари» стая, в която тялото на починалия е повече от 3 дни, трябва да бъде внимателно дезинфецирано. Интериорните предмети и личните вещи подлежат на унищожаване. Но такива мерки често не са необходими. Експерти на компанията “Sofiautre” лесно могат да определят какво може  да бъде спасено и от кои е необходимо да се откажете.

В повечето случаи обръщането към специалисти – това е просто необходимо. Чрез вентилация просто намалявате концентрацията на летливи вещества във въздуха, но не техният източник, който често е много труден за откриване.

Веществата, които се отделят по време на разлагане на органични тъкани, са много токсични. Високата концентрация на такива вещества в затворено пространство може сериозно да увреди здравето ви. Същата миризма може да се разпространи и към съседите.

Изключително необходима работа за отстраняване на източника на миризмата, дезинфекцията на стая и мащабно почистване до ремонта. 48 часа след смъртта се освобождава достатъчен брой токсични за хората вещества, за да се счита, че в тази стая е опасно за здравето. Разлагането във въздуха протича много по-бързо, отколкото в други среди, като например във вода или земя. Различните условия на околната среда, като повишена температура и налягане, ускоряват и подобряват отделянето на вредни вещества за хората. По този начин в един апартамент човешкото тяло се разлага достатъчно бързо и е необходими специални мерки за почистване на първият ден на разлагане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *